سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
یکشنبه 90 بهمن 2 , ساعت 2:8 عصر

1-اگر برای انجام کاری بیرون می روید به همکارانتان پیشنهاد کنید کارهای کوچک آنها نظیر آوردن ناهار، خرید تمبر یا آوردن لوازم اداری مورد نیاز را برایشان انجام دهید.
2-هیچ وقت در اداره از کسی پول قرض نکنید.
3-در پایان روز میز کار خود را مرتب کنید.
4-از گل ها و گیاهان دفتر کارتان مراقبت کنید.
5- هنگام استفاده از سرویس های بهداشتی وسواس به خرج دهید.
6-در اداره با کسی تماس شخصی نگیرید. اگر هم لازم شد، باید مکالمه کوتاه باشد.
7-اتاق کار خود را تبدیل به آرایشگاه نکنید! آرایش، شانه زدن مو و گرفتن ناخن را در دستشویی انجام دهید.
8-در اداره آدامس نجوید.
9- سر میزکارتان غذا نخورید.
10-اگر بیکار شدید برای گپ زدن به سراغ همکاران دیگر نروید. شاید او در آن لحظه احتیاج به تمرکز فکر داشته باشد. به علاوه، شما باید از هر وقت آزادی برای افزایش دانش اداری خود استفاده کنید.
11-حتی اگر کاری نداشتید، پشت میز خود روزنامه و مجله نخوانید. این کار تصویر فردی تنبل را از شما در ذهن دیگران حک می کند.
12-میز خود را از عکس های شخصی انباشته نکنید.
13-هرگز روی صندلی لم ندهید و پاهایتان را روی میزتان نگذارید.
14-در گفتگوهای همکاران،هیچ وقت از موضع خاصی طرفداری نکنید.خود را از این مباحث دور نگه دارید.
15-همیشه با همه،یک رو و صادق باشید.
16-وقتی قرار است در جایی باشید، سعی کنید به موقع در آن جا حضور داشته باشید و تا پایان وقت اداری هم بمانید.
17-سعی کنید برای دیگران قابل اعتماد و قابل اتکاء باشید. اگر می گویید که کاری را انجام دهید پس انجام دهید. دیگران روی شما حساب می کنند.
18-به حداکثر زمانی که برای کار به شما داده شده توجه کنید.
19-در کار گروهی فعال باشید.محل کار باید مملو از روحیه کار گروهی باشد.
20-تاحدممکن جزئیات زندگی خصوصی خودرادرمحل کارمطرح نکنید.البته مسلمست که این کارهمیشه مقدورنیست ولی حتی الامکان طرح این مسائل را به حداقل برسانید.
21-با همه منصف باشید. با همه به طور یکسان و بدون توجه به جنسیت، مذهب، نژاد یا شخصیت رفتار کنید.

22-نسبت به همه مؤدب باشید.

23-به حریم خصوصی دیگران احترام گذاشته نامه های همکار خود را نخوانید و در وسائل میزش تجسس نکنید.
24-انتقاد همکاران را با روی گشاده بپذیرید. آن را به منزله غرض شخصی در نظر نگیرید و سعی کنید عملکردتان را بهبود ببخشید.لیست کل یادداشت های این وبلاگ