سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
یکشنبه 93 دی 21 , ساعت 10:45 صبح

زن ناصر الدین شاه قلیان تنباکو را شکست .

ناصر الدین شاه گفت: بر چی شکستی؟! گفت: همون آدمی که منو به تو محرم کرده دستور داده قلیانها باید شکسته شود.



لیست کل یادداشت های این وبلاگ